DISCLAIMER

laatst bijgewerkt op 01 januari 2023

DISCLAIMER WEBSITE

De informatie die Jereli Ltd (‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’) verstrekt op https://www.jereli.com (de ‘Site’) is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de Site wordt te goeder trouw verstrekt, maar wij geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Site. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WIJ JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP DE INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER EXTERNE LINKS

De Site kan koppelingen bevatten (of u kunt via de Site koppelingen ontvangen) naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden of koppelingen naar websites en functies in banners of andere reclame. Dergelijke externe links worden niet door ons onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN WAARNAAR VIA DE SITE WORDT GELINKT OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE WAARNAAR IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT GELINKT. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP TRANSACTIES TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De Site kan en bevat geen blogwriting advies. De blogwriting informatie is alleen bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Daarom raden we je aan om de juiste professionals te raadplegen voordat je acties onderneemt op basis van dergelijke informatie. Wij geven geen enkel blogwritingadvies. HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DE INFORMATIE OP DE SITE IS GEHEEL OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER VOOR PARTNERS

De Site kan links bevatten naar gelieerde websites en wij ontvangen een commissie voor aankopen die u doet op de gelieerde website via dergelijke links. Onze partners zijn onder andere de volgende:

  • ShareASale
  • Awin (Affiliate Venster)
  • AppImpact
  • CJ Affiliate door Conversant

Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Termly’s Disclaimer Generator.

DISCLAIMER

Last updated January 01, 2023


WEBSITE DISCLAIMER

The information provided by Jereli Ltd (‘we’, ‘us’, or ‘our’) on https://www.jereli.com (the ‘Site’) is for general informational purposes only. All information on the Site is provided in good faith, however we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of any information on the Site. UNDER NO CIRCUMSTANCE SHALL WE HAVE ANY LIABILITY TO YOU FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF THE SITE OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED ON THE SITE. YOUR USE OF THE SITE AND YOUR RELIANCE ON ANY INFORMATION ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

EXTERNAL LINKS DISCLAIMER

The Site may contain (or you may be sent through the Site) links to other websites or content belonging to or originating from third parties or links to websites and features in banners or other advertising. Such external links are not investigated, monitored, or checked for accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness by us. WE DO NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR RELIABILITY OF ANY INFORMATION OFFERED BY THIRD-PARTY WEBSITES LINKED THROUGH THE SITE OR ANY WEBSITE OR FEATURE LINKED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING. WE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES.

PROFESSIONAL DISCLAIMER

The Site cannot and does not contain blogwriting advice. The blogwriting information is provided for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. We do not provide any kind of blogwriting advice. THE USE OR RELIANCE OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THE SITE IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

AFFILIATES DISCLAIMER

The Site may contain links to affiliate websites, and we receive an affiliate commission for any purchases made by you on the affiliate website using such links. Our affiliates include the following:
  • ShareASale
  • Awin (Affiliate Window)
  • AppImpact
  • CJ Affiliate by Conversant
This disclaimer was created using Termly’s Disclaimer Generator.
Scroll naar boven